Zaposleni i saradnici

 

Dragana Nejkov – osnivač

dragana nejkovc

 

Završila je Prirodno matematički fakultet – smer fizička-hemija. Dugi niz godina radila je kao profesor i nastavnik fizike i hemije u osnovnim i srednjim školama u Beogradu. Govori francuski, engleski i italijanski jezik. Osniva kreativnu radionicu “Guliver” 2005. godine, a zatim i Predškolsku ustanovu “Guliver”, 2010. godine.

 


 

Nevena Milošević – direktor

 

Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Beogradu, smer – dramski i audiovizuelni umetnik. Osnovala je dečije pozorište i kreativnu radionicu „Guliver“. Jedan je od osnivača centra za francuski jezik i kulturu „Molière“. Poseduje diplomu Ministarstva prosvete Francuske o znaju francuskog jezika sa nivoom C1.

 


Ivana Branković – zamenik direktora

 

Završila je pedagogiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je stekla zvanje: diplomirani pedagog. Radila je u NVO “Ardi” od 2005. do 2008. god. kao koordinator Kluba mladih i saradnik na brojnim projektima namenjenim deci i mladima. Od 2008. do 2013. godine, radila je u Montesori vrtiću “Kinderland”, kao pedagog i Montesori vaspitač. U PU “Guliver” zaposlena je od 2013. godine. Poseduje sertifikate Montesori društva Srbije I i II nivo, Internacionalnog Montesori centra iz Londona, kao i uverenje Valdorf centra “Svitac” o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”. Od januara 2017. godine, sprovodi NTC program u Guliveru, za koji, takođe, poseduje odgovarajući sertifikat.

 


Marija Dabić – pedagog / glavni vaspitač

 

Završila je pedagogiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je stekla zvanje: diplomirani pedagog. Radila je u dečijoj igraonici “Tehnokids”, kao animator i u PU “Carić” kao
pedagoški asistent. U PU “Guliver”, zaposlena je od 2013. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.

 


 Dunja Marinković – vaspitač

 

Završila je Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, gde je stekla zvanje: strukovni vaspitač. U PU “Guliver” radi od 2012. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.

 


Vanja Ožegović – vaspitač

Završila je Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, i stekla zvanje: diplomirani vaspitač. U PU “Guliver” zaposlena je od 2015. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.

 


 

Katarina Janković – vaspitač

Završila je Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, i stekla zvanje: diplomirani vaspitač. U PU “Guliver” zaposlena je od 2016. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.

 


 

Jovana Gavrilović – vaspitač

Završila je Učiteljski fakultet u Užicu, gde je stekla zvanje diplomirani vaspitač. Trenutno pohađa master studije na istom fakultetu. Dve godine je stažirala u PU “Užice”, a u “Guliveru” je zaposlena od 2017. godine.

 


 

Jelena Mitrović – medicinska sestra vaspitač

Završila je srednju medicinsku školu u Beogradu, smer – medicinska sestra vaspitač. Radila je u PU “Mačak Garfild” i vrtiću “Kornjačica”, a u PU “Guliver” je zaposlena od 2015. godine.

 


 

Zorica Trajković – medicinska sestra vaspitač

Završila je srednju medicinsku školu u Beogradu, smer – medicinska sestra vaspitač. Radila je u PU “Čika Jova Zmaj” i PU “Kindergarden”. U “Guliveru” radi od 2015. godine. Poseduje
uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.

 


 

Svetlana Pejoski – medicinska sestra vaspitač

Završila je srednju školu “Dositej Obradović” u Novom Sadu, smer – medicinska sestra
vaspitač. Radila je u PU ”Čika Jova Zmaj”, PU “Patuljak” i PU “Vilin vrt”. U “Guliveru” radi od 2015. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.


Milena Simić – profesor francuskog jezika i književnosti


Katarina Bojić – profesor francuskog jezika i književnosti


Željka Karadarević – profesor fizičkog vaspitanja, trener Škole sporta “Sporticus”


Ivana Arsenijević i Marija Ljotić – profesori muzičkog vaspitanja


Đorđe Trajković – profesor plesa


Violeta Vojinović – profesor engleskog jezika i književnosti


mr sci med Tatjana Ilić – specijalista pedijatrije


Vesna Rankić – logoped

Ostalo osoblje

Ivana Milenković – administrativni radnik
Dragana Dragišić – glavni kuvar
Miodrag Trbović – pomoćni kuvar
Slađana Petrović i Ljiljana Milenković – higijeničarke