Jasle GuGu

 

JASLE GuGu do 3. godine

Odavde sve počinje. Prve radne navike, zajednička druženja, zajednički obroci, prve pesmice, igre. Ponosni smo na naš lepo oslikan prostor koji stvara sjajnu i podsticajnu atmosferu za našu decu, koja provocira komunikaciju, podstiče razvoj govora kao i intelektualni razvoj. Naš cilj je da obezbedimo osećaj domaće atmosfere i imamo posvećeno osoblje koje će se pobrinuti da Vaša beba dobije najbolju negu i ljubav. Naša jaslena grupa je potpuno odvojena od straijeg uzrasta dece i preuzimamo odgovornost za bebe od 8 meseci. One imaju odgovarajuću stimulaciju shodno njihovom uzrastu.

Rad se odvija u malim grupama u kojima radi jedna do dve osobe. To su medicinske sestre-vaspitači, a po potrebi i asistent. Uzrasna struktura grupe je u skladu sa potrebama dece kao i kapacitetima ustanove i uključuje decu istog i različitog uzrasta.

Jedan dan u jaslicama

U ponudi su celodnevni i poludnevni boravak dece (od 7 do 13:30 časova). Vreme dolaska u vrtić je fleksibilno. Naša preporuka je da dete dovedete najkasnije do 9 časova kako bi moglo da učestvuje u aktivnostima. Raspored dnevnih aktivnosti napravljen je u skladu sa uzrastom i individualnim potrebama dece.