Program – jasle

Pedagozi ustanove u saradnji sa medicinskim sestrama-vaspitačima planiraju svoj rad polazeći od Opštih osnova predškolskog programa i razvojnog plana Ustanove. Pored toga, prate se potrebe i interesovanja dece na osnovu kojih se program prilagodjava.

Leptirići i vilenjaci - raspored

 

Do 18 meseci:

Naš program uključuje:

 • naša dnevna rutina je fleksibilna jer se potrebe beba razlikuju od deteta do deteta. Međutim , rutina je važna da se obezbedi, kako bi se beba osećala bezbedno i sigurno.
 • započinjemo dan sa doručkom po dolasku bebe, potom čitamo jutarnju priču, igramo se, radimo vežbice, užinamo i onda je vreme za dremku.
 • između doručka i dremke je najpogodnije vreme za stimulaciju. Ono uključuje fizičke vežbe kao što su igre loptom, pokret uz muziku, fizikalne vežbe, ohrabrujući ih da zauzmu svoje prve korake . Mentalne vežbe kao što su izgradnja blokova, slikanje lopticama, igra kutijama, slikanje i igranje prstima itd. i veštine slušanja kao što su priče, muzika, kao i vizuelne vežbe. Čak i bebe vole da gledaju u knjige! Naše priče su veoma zabavne i opuštajuće.

Od 18 meseci do 2 godine:

 • U ovom periodu deca se lakše uklapaju dnevni režim vrtića. Njihova sigurnost u sebe i u okolinu je daleko veća, a deca koja su već neko vreme u vrtiću pomažu mladjim drugarima da se lakše adaptiraju.
 • Nakon okupljanja i doručka, deca započinju dan slušanjem priče. Potom, sa svojom vaspitačicom, kroz igru, obradjuju nove pojmove, otkrivaju svoje talente i malo po malo prelaze plan i program koji je prilagodjen njihovom uzrastu.
 • U cilju što boljeg praćenja vaspitno-obrazovnog rada i napredovanja deteta, veliku pažnju posvetili smo izradi plana aktivnosti koji je u skladu sa tekućom temom, projektom ili pojedinačnim sadržajem.
 • Prostor je organizovan po centrima interesovanja i olakšava praćenje rada i interesovanja dece.

Od 2 – 3 godine:

Naš program uključuje:

 • Ovaj period karakteriše veći stepen stamostalnosti i komunikativnosti. Velika pažnja posvećena je podsticaju kreativnosti i imaginaciji.
 • Neguje se govorno stvaralaštvo u cilju povećanja fonda reči kao i negovanje spontane i otvorene komunikacije.
 • U ovom periodu deca pokazuju interesovanje za učestvovanjem u raznim aktivnostima koje praktikuju njihovi stariji drugari. U početku, oko druge godine, njihovo prisustvo je pasivno. Vole da gledaju i posmatraju ali ne toliko da učestvuju. Sa dve i po godine počinju da se aktiviraju i da paralelno sa svojim starijim drugarima sudeluju u stvaranju.
 • Njihov program podeljen je tematski, povezuju se pojmovi što pruža širi nivo znanja.