Zaposleni i saradnici

 

Dragana Nejkov – osnivač

dragana nejkovc

 

Završila je Prirodno matematički fakultet – smer fizička-hemija. Dugi niz godina radila je kao profesor i nastavnik fizike i hemije u osnovnim i srednjim školama u Beogradu. Govori francuski, engleski i italijanski jezik. Osniva vrtić “Guliver” 2005. godine, a zatim i Predškolsku ustanovu “Guliver”, 2010. godine.

 


 

Nevena Milošević – osnivač

 

Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Beogradu, smer – dramski i audiovizuelni umetnik. Osnovala je dečije pozorište „Guliver“ 2002. godine i vrtić „Guliver“ 2005. godine, koja postaje akreditovana predškolska ustanova 2010. godine. Jedan je od osnivača centra za francuski jezik i kulturu „Molière“. Poseduje diplomu Ministarstva prosvete Francuske o znaju francuskog jezika sa nivoom C1. Licencirani je NTC vaspitač. Potpredsednik je školskog odbora OŠ „Zvezdobrojci“ u Beogradu.

 


Ivana Branković – direktor

 

Završila je pedagogiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je stekla zvanje: diplomirani pedagog. Radila je u NVO “Ardi” od 2005. do 2008. god. kao koordinator Kluba mladih i saradnik na brojnim projektima namenjenim deci i mladima. Od 2008. do 2013. godine, radila je u Montesori vrtiću “Kinderland”, kao pedagog i Montesori vaspitač. U PU “Guliver” zaposlena je od 2013. godine. Poseduje sertifikate Montesori društva Srbije I i II nivo, Internacionalnog Montesori centra iz Londona, kao i uverenje Valdorf centra “Svitac” o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”. Od januara 2017. godine, sprovodi NTC program u Guliveru, za koji, takođe, poseduje odgovarajući sertifikat.

 


Marija Dabić – pedagog / zamenik direktora

 

Završila je pedagogiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je stekla zvanje: diplomirani pedagog. Radila je u dečijoj igraonici “Tehnokids”, kao animator i u PU “Carić” kao
pedagoški asistent. U PU “Guliver”, zaposlena je od 2013. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”. Licencirani je NTC vaspitač.

 


 

 Dunja Marinković – vaspitač / glavni vaspitač

 

Završila je Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, gde je stekla zvanje: strukovni vaspitač. U PU “Guliver” radi od 2012. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i licencu za “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.

 


Vanja Ožegović – vaspitač

Završila je Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, i stekla zvanje: diplomirani vaspitač. U PU “Guliver” zaposlena je od 2015. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i licencu “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.

 


 

Zorica Trajković – medicinska sestra vaspitač

Završila je srednju medicinsku školu u Beogradu, smer – medicinska sestra vaspitač. Radila je u PU “Čika Jova Zmaj” i PU “Kindergarden”. U “Guliveru” radi od 2015. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i licencu “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.


 

Suzana Jovičić – medicinska sestra vaspitač

Završila je srednju medicinsku školu u Beogradu, smer – medicinska sestra vaspitač. Radila je u PU „Adrijana“ i PU „Anđelak“. U PU „Guliver“ radi od septembra 2020. godine.


 

Jovana Marković – vaspitač

Završila je Učiteljski fakultet 2015. godine u Beogradu, gde je stekla zvanje diplomirani vaspitač. Dve godine je radila u PPU “Iskrica” u Kraljevu, a u PU “Guliver” je zaposlena od 2018. godine. Licencirani je NTC vaspitač.

 


Slobodanka Petrović – vaspitač

Završila je Visoku školu za obrazovanje vaspitača u Subotici 2002. godine. Radila je u PU „Naša radost“ Subotica, na mestu vaspitača 14 godina. Od 2016. do 2018. bila je vaspitač u Montesori vrtiću „Meda“. U PU „Guliver“ je zaposlena od oktobra 2018. godine. Licencirani je NTC vaspitač.

 


Tijana Mirosavljević – vaspitač

Završila je Učiteljski fakultet 2019. godine u Beogradu, gde je stekla zvanje diplomirani vaspitač. U PU „Guliver“ radi od decembra 2019. godine. Licencirani je NTC vasptač.

 


Dragana Kostić – vaspitač

Završila je Visoku školu strukovnih studija za vaspitače 2019. godine u Vršcu i stekla zvanje strukovni vaspitač pedagoških nauka. U PU „Guliver“ radi od novembra 2019. godine. Licencirani je NTC vaspitač.

 


Katarina Bojić – profesor francuskog jezika i književnosti

Završila je francuski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu i magistrirala je sa prosekom 10,00 na temu „Uloga igre u učenju francuskog jezika“. Studirala je takođe i klasične nauke na Filozofskom fakultetu Beogradu.  Dugogodišnje iskusto u radu sa svim uzrastima, a posebno decom je stekla na institutu za strane jezike – Jovanova. Saradnik je  Francuskog instituta u Beogradu kao DELF ispitivač. Izvorni je govornik francuskog jezika.


Škola sporta „SPORTICUS“ – Danijela Točaković – profesor fizičkog vaspitanja, trener

Program škole sporta Sporticus namenjen je deci predškolskog uzrasta (3-7 godina). Program omogućuje da deca steknu znanja iz oblasti sporta (učenje tehnika, osnove taktike i pravila sportova obuhvaćenih programom) i da, pritom, što bolje razviju motoričke sposobnosti (stvaranje široke, stabilne motoričke baze za dalju sportsku specijalizaciju). Sa ŠS „Sporticus“ sarađujemo od 2010. godine.


Aleksandra Marijanović – profesor engleskog jezika i književnosti


Nataša Stepanović – psiholog


mr sci med Tatjana Ilić – specijalista pedijatrije


Ostalo osoblje

Ivana Milenković – administrativni radnik

Miodrag Trbović – glavni kuvar

Julijana Poljak – pomoćni kuvar

Slađana Petrović i Ljiljana Milenković – higijeničarke