Obrazovni pristupi

Montesori pristup:

Osnovni moto Montesori pedagogije je „Pomozi mi da to uradim sam“. To je ono čega se naši vaspitači u svom radu pridržavaju, podstičući decu da razvijaju svoje sposobnosti, da se osamostaljuju i stiču znanja kroz upotrebu različitih didaktičkih materijala. Nabavljajući i praveći didaktičke materijale u vrtiću, rukovodimo se načelima Montesori pristupa:

 • sav materijal za rad je dostupan deci
 • podstiče decu na aktivnost
 • detetu je jasno šta treba da radi
 • prisutna je kontrola greške
 • kroz rad sa materijalom, dete uči

 

Valdorf pristup:

Iz ovog pristupa, kao najveću vrednost, prepoznali smo humani pristup celovitom biću deteta, zasnivanje plana i programa na razvojnim potrebama dece i razvijanje osećaja zajedništva. Osim toga, smatramo da je glavni zadatak odraslih da uče decu da poštuju prirodu, da je čuvaju i žive u skladu sa njom.

 

Ređo Emilia pristup:

U našoj ustanovi, veliki značaj dajemo učenju kroz iskustvo. Deci pružamo mnoštvo mogućnosti i načina da se izraze. A veoma veliku ulogu imaju i roditelji, koji aktivno učestvuju u životu i radu ustanove.

Dete posmatramo kao biće koje poseduje veliki potencijal, radoznalo i sposobno, a zadatak vaspitača je da ih ohrabruje da kroz  istraživanje stvore sopstvene teorije o svetu i njegovom funkcionisanju.

Ovo je ono, što smo mi, kao ustanova, prepoznali i preuzeli od L. Malagucija, odnosno Ređo Emilija pristupa.

 

NTC pristup:

Kroz sprovođenje NTC pristupa, podstičemo decu na aktivnost, na razmišljanje i razvoj funkcionalnog znanja. U svakodnevnom radu koristimo :

 • NTC poligone, angažujući decu fizički i misaono
 • Ilustrovanje pesama
 • Zagonetna pitanja
 • Skrivene reči u rečenici
 • Nelogične priče
 • NTC materijale koji već postoje, ali i one koje vaspitači i pedagozi sami osmišljavaju i prave