Saradnja sa porodicom

Saradnji se porodicom se posvećuje velika pažnja u ustanovi, jer smatramo da roditelji i vrtić traba da budu partneri u procesu vaspitanja i obrazovanja dece. U skladu sa tim PU “Guliver”, pored roditeljskih sastanaka, više puta u toku godine, organizuje kreativne radionice za decu i roditelje. Ovo je idealna prilika da se roditelji aktivnije uključe u život i rad vrtića. Na ovaj način, dete doživljava vrtić kao svoju drugu kuću, a roditelja delom iste. Osim toga, roditelji mogu da prate naš rad, ali i napredovanje svoje dece kroz svakodnevnu komunikaciju sa vaspitačima i stručnim saradnicima, informisanje putem maila, ali i godišnje izveštaje, koje na osnovu praćenja i posmatranja deteta tokom godine, sastavlja pedagog. Svake godine organizujemo i javne časove francuskog, engleskog, muzičkog i plesa. Na kraju svake godine, naše druženje krunišemo velikom završnom priredbom u kojoj učestvuju sve grupe.

Vrata “Gulivera” su uvek otvorena svakom roditelju za bilo koju sugestiju i predlog kao i posetu vrtiću ili prisustvovanje nekoj aktivnosti.

Osim stalno zaposlenih, PU “Guliver” sarađuje sa velikim brojem stručnjaka, koji nam pomažu u tome da se detetu obezbedi adekvatna pomoć i nega u svakom trenutku. Osim nastavnog kadra stalni posetioci vrtića su i psiholog, logoped, defektolog, pedijatar i fizijatar.