Upis

Upis traje tokom cele godine. Prilikom upisa roditelj popunjava prijavni list deteta u kome stoje osnovne informacije o detetu i porodici. Potrebno je izvaditi lekarsko uverenje (ne starije od 5 dana) da je dete zdravo da uđe u kolektiv.

Oblik usluga

PU “Guliver” nudi 3 oblika boravka:

  1. Celodnevni boravak (od 7:00 do 18:00h)
  2. Poludnevni boravak sa ručkom (od 7:00 do 14:00)
  3. Poludnevni boravak (od 7:00 do 13:30h)

Prve dve nedelje boravka deteta tokom adaptacije su BESPLATNA!

Plaćanje se vrši preko računa, do 05. za tekući mesec.

Popust na drugo dete iz iste porodice iznosi 10%.

Popust za dvoje dece koja se upisuju istovremeno iznosi 10% na ukupnu cenu.

Popust za treće dete iznosi 50%.

 

 

Preuzmite Prijavni list PDF

ili pošaljite prijavni list sada:

 

Vaše ime i prezime:*

Vaš email:*

Podaci o detetu:

Ime i prezime deteta:

Nadimak deteta:

Pol deteta:
MuškiŽenski

Datum i godina rođenja:

JMBG deteta:

Mesto rođenja:

Adresa stanovanja:

Kućni br. telefona:

Podaci o roditeljima:

Ime i prezime majke:

Datum i godina rođenja:

Zanimanje i školska sprema majke:

Naziv preduzeća u kom je zaposlena:

Telefon na poslu:

Mobilni telefon:

Elektronska pošta:

Ime i prezime oca:

Datum i godina rođenja oca:

Zanimanje i školska sprema oca:

Naziv preduzeća u kom je zaposlen:

Telefon na poslu:

Mobilni telefon:

Elektronska pošta:

Da li imate još dece u porodici?
DaNe

Uzrast ostale dece:

Članovi porodice koji žive sa detetom:

Da li Vi ili drugi članovi porodice imate većih zdravstvenih problema i kojih?

Dete je rođeno:
U braku roditeljaU vanbračnoj zajednici

Ukoliko je Vaš brak razveden, dete je povereno:
OcuMajci

Drugi roditelj viđa dete:
SvakodnevnoPovremeno, po dogovoruPo sudskom rešenjuNe viđa deteIma problema u viđanju deteta

Da li je otac zasnovao drugi brak?
DaNe

Da li je majka zasnovala drugi brak?
DaNe

Da li je dete odvajano od majke na duže vreme?
DaNe

Ukoliko jeste odvajano, u kom uzrastu, koliko dugo i iz kog razloga?

Pri odvajanju roditelja na kraće vreme, dete je:
Tužno ali prihvataIma napad besaPovlači se u sebeNeutešno plačePrihvata bez reakcijeNešto drugo

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje "Nešto drugo", objasnite:

Da li je dete boravilo u predškolskoj ustanovi?
DaNe

Ukoliko jeste, koliko dugo?

Vaše dete kontroliše fiziološke potrebe (mokrenje, defekaciju):
PotpunoPovremenoNe kontroliše

Ukoliko postoji neka posebna napomena u vezi sa ishranom Vašeg deteta, navedite:
ApetitNačin hranjenjaDijetaNešto drugo

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje "Nešto drugo", objasnite:

Da li je dete imalo neki zdravstveni problem ubrzo nakon rođenja?
DaNe

Ukoliko jeste, na kom uzrastu i sa kojom dijagnozom?

Ukoliko dete sada ima zdravstveni problem, navedite dijagnozu:

Da li je dete posebno osetljivo na nešto?

Ime i prezime pedijatra:

Naziv ustanove u kojoj pedijatar radi:

Ime i prezime specijaliste:

Naziv ustanove u kojoj specijalista radi:

Kako ste saznali za predškolsku ustanovu "Guliver"?
Po preporuciU reklamiNešto drugo

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje "Nešto drugo", objasnite:

captcha

Unesite kôd sa slike gore