Program i aktivnosti – vrtić

Godišnji plan i program PU “Guliver”, nastaje na osnovu kontinuiranog praćenja potreba i interesovanja dece, a kao rezultat timskog rada vaspitača, stručnih saradnika i roditelja.

Mesečne teme se formulišu krajem radne godine, za narednu, a program razvijaju pedagozi ustanove ostavljajući vaspitačima slobodu da koncipiraju aktivnosti u skladu sa potrebama i mogućnostima svoje grupe, ali i ličnim afinitetima.

Pored redovnog plana i programa, sadržaji su obogaćeni i projektima koji se realizuju u toku meseca, a u skladu su sa aktuelnom temom:

“Sa decom oko sveta” – deca upoznaju sebe i svoju kulturu, ali i druge kulture, običaje, način odevanja, način života, ishranu i sl. Na taj način se stvara pozitivno okruženje za prihvatanje različitosti, ali i razumevanje iste.

“Mali kuvari” – deca sama i uz pomoć vaspitača pripremaju hranu i pritom uče o njoj. Deca se upoznaju sa poreklom namirnica, načinom pripreme, hranljivim sastojcima i drugo.

“Ekologija” – ekologija zauzima značajno mesto u životu i radu ustanove, obzirom na to, da se u samom vrtiću veoma vodi računa o očuvanju životne sredine i reciklaži. PU “Guliver”, je uspostavila saradnju sa JKP Beograd, te redovno sakuplja i isporučuje reciklažni otpad. Kako razvijanje svesti o značaju zaštite životne sredine, smatramo nezaobilaznim u vaspitanju i obrazovanju dece, ovo smo uvrstili u poseban program rada sa decom.

“Zdravlje i prevencija” – akcenat je na sticanju zdravih životnih navika, upoznavanju sa onim što je po zdravlje štetno, odnosno korisno, i razvijanju odgovornosti prema sebi i svom zdravlju.

“Razvoj samopoštovanja” – mišljenja smo da je uloga vaspitača u razvoju i očuvanju dečijeg samopoštovanja ključna na predškolskom uzrastu. Kroz ovaj projekat, deca se ohrabruju da iznose svoje mišljenje, pokazuju osećanja, prihvate sebe i svet oko sebe, poštuju različitost.

“Čitamo zajedno” – cilj nam je da kod deteta razvijemo ljubav prema knjizi, i podstičemo znatiželju.

 

Bubamare - raspored

Pilići - raspored

Patuljci - raspored

Zeke 1 - raspored

Zeke 2 - raspored