Dodatni programi

FRANCUSKI JEZIK

U prepodnevnim časovima program rada je na francuskom jeziku. Dvojezična nastava je koncipirana tako da kompletan program koji se odvija na srpskom jeziku se radi i na francuskom jeziku pri čemu dolazi do lakšeg pamćenja.

Uvodjenjem ovakve bilingvalne nastave želimo da uz ostale sposobnosti razvijemo i dečje afinitete prema dvojezičnosti.

Deca od treće godine, kroz igru, sponatano ali planirano usvajaju osnove stranog jezika. Prednost usvajanja jezika u ovom uzrastu je činjenica da ga deca apsorbuju i razvijaju po načelima po kojima usvajaju i maternji jezik.

Deca se usmeravaju na produktivno korišćenje jezika, formira se pozitivni stav u vezi sa jezikom, kao i osetljivost na strani jezik. Uši postaju osetljivije i dete sa lakoćom akumulira pojmove, konstrukcije, pravila novog jezika.

Još o francuskom jeziku:  http://centremoliere.rs/

ENGLESKI JEZIK

Sa navršenom četvrtom godinom, deci uvodimo još jedan jezik. Jedanput nedeljno u popodnevnim satima, u trajanju od 45 minuta.

Cilj nam je da se učenjem iz dve različite grupe jezika razvije govorni aparat, a uz muziku i ples ravija se dodatno sluh i osećaj za ritam.

MUZIKA I PLES

Možemo reći da su strani jezici u tesnoj vezi sa muzikom i plesom i potpomažu se.

Sa osnovama muzičkog vaspitanja kreće se od treće godine, a sa plesom od četvrte. Odvojeni časovi se održavaju jednom nedeljno u popodnevnim satima u trajanju od 45 min. (muzičko) i 60 min. (ples).

Uz muziku i ples dete stiče moć zapažanja, osećaj za ritam, pokret i ples. Podsticajno deluje na razvoj  jezičkih, društvenih i emocionalnih sposobnosti i pomaže prilikom usvajanja većeg fonda reči.

Više o muzici : http://pspasojevic.blogspot.rs/2011/04/blog-post.html

SPORT

U saradnji sa univerzalnom školom sporta “SPORTICUS”, od treće godine deca pohađaju treninge dva puta nedeljno po 60 minuta.

Cilj nam je da se razviju motoričke sposobnosti, pravilan hod, pravilno držanje, koordinacija pokreta i ravnoteža, kao i da se usvoji zdrava navika i razvije ljubav prema sportu.

U okviru ovih treninga, deca prolaze kroz osnove bazičnih sportskih grana (gimnastika i atletika) i uče osnovne elemente sportskih igara.

Više o školi sporta: http://www.sporticus.rs/index.html

PREDŠKOLCI

Još od jaslenog perioda smo razvijali kod deteta koncentraciju i pažnju, pogotovu u aktivnostima za stolom. U godini pred polazak u školu, na poseban način pripremo dete  da prihvati budući ritam časova.

Akcenat dajemo pitanju ne samo „šta deca mogu“, nego „ šta je to što deca treba da rade“ – u ovom uzrastu.

Zato se radi na jačanju individualnosti, inicijativnosti i kreativnosti. U okviru pripremnog predškolskog programa, dete se osposobljava za početno čitanje i pisanje, uvodjenjem kompleksnijih intelektualnih igara i aktivnosti.

Pripremni predškolski program traje od 15. septembra do 15. juna, odvija se u pre podnevnim satima od 08-13h. U okviru tog perioda su uključeni doručak i užina. U okviru poludnevnog boravka deca pohađaju francuski jezik i treninge sporta, a deca koja su na celodnevnom boravku imaju i sve ostale dodatne aktivnosti kao što su:

  • časovi francuskog jezika (pet puta nedeljno po 60 minuta),
  • čas engleskog jezika (45 minuta – jedanput nedeljno),
  • muzičko (45 minuta – jedanput nedeljno),
  • ples (60 minuta – jedanput nedeljno),
  • treninzi sporta (dva puta nedeljno po 60 minuta).

Predškolska ustanova „Guliver“ je akreditovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nakon završenog predškolskog programa, deca dobijaju uverenje sa kojim mogu da se upišu u prvi razred bilo koje osnovne škole.

Sve dodatne aktivnosti su uključene u cenu vrtića.

Pored aktivnosti koje su planirane unapred, godišnjim planom i programom ustanove PU “Guliver” se trudi da deci što više obogati boravak u vrtiću, pa se tako kontinuirano tokom godine organizuju i mnoge druge aktivnosti, kao što su: radionice sa roditeljima, gostujuća pozorišta, maskenbal, različiti gosti u vrtiću, odlazak u pozorište, zoo vrt, muzej i sl. jednodnevni i višednevni izleti i drugo.