Muzika, slikanje i vajanje

 

Muzika

Muzičke aktivnosti podrazumevaju pevanje uz igru, praćenu sviranjem nekog instrumenta od strane vaspitača. U zavisnosti od težine pesme, deca tokom godine uče da pravilno taktiraju. Pravimo sopstvene instrumente, otkrivamo razne zvukove koji se uklapaju u muzičkim igrama. Takođe se pesmice prate glumom što usko povezuje ove dve aktivnosti.


Slikanje i Vajanje

Od olovke, drvene bojice, flomastera, preko ugljena, vodenih boja i tempera sa decom se obrađujemo i ilustrujemo razne teme: pemice,bajke, basne. Crtaju se portreti, pejizaži i mrtva priroda. A koriste se razni materijali u radu: papir, karton ,drvo, plastika, tkanina…

Nakon upoznavanja sa glinom, glazurama, grnčarskom peći i ostalim neophodnim sredstvima za vajanje, decu uvodimo u rad sa glinanim pločama, radu na točku, bojenju i pečenju predmeta. Na kraju godine se pravi slikarska i vajarska izložba u vrtiću.