Vrtić Guliver

Tradicija kvaliteta i usluge duga skoro 20 godina!

„Guliver“ je svoj rad započeo kao kreativna radionica 2005. godine.

Nekoliko godina kasnije, program rada je verifikovan od strane Ministarstva prosvete i od tada smo zvanično partneri i podrška roditeljima u vaspitanju i obrazovanju dece.

Naša MISIJA je da maksimalnim zalaganjem svih koji su uključeni u život i rad ustanove, stvorimo uslove u kojima će dete upoznati sebe, ovladati sobom, spoznati svet koji ga okružuje, razviti odnose sa drugima i steći znanje o njima.

Naša VIZIJA je da iz svakog sistema rada sa decom iskoristimo ono što je najbolje i tako stvorimo kvalitetan, efikasan i drugačiji vaspitno-obrazovni sistem.

Smatramo da je važno stvoriti deci uslove da:

 1


Uče kroz sopstveno iskustvo

 2


Nauče da kritički razmišljaju

 3


Budu samostalna

 4

Razvijaju kreativnost

Zašto odabrati nas?

Kako bismo zadovoljili sve aspekte razvoja, uvažavajući dečije uzrasne karakteristike, kao i potrebu da se između dečijeg vrtića i škole uspostavi kontinuitet, u radu sa decom kombinujemo najbolje iz Montesori, Valdorf i Ređo Emilio pristupa, a od januara 2017. ispunili smo i uslove za korišćenje NTC licence.


PU “Guliver” od 2015. godine sarađuje sa Sekretarijatom za obrazovanje i dečiju zaštitu, pa tako roditelji, čija deca nisu primljena u državni vrtić, mogu dete upisati kod nas, uz refundaciju dela troškova.

Montesori

Osnovni moto Montesori pedagogije je „Pomozi mi da to uradim sam“. To je ono čega se naši vaspitači u svom radu pridržavaju, podstičući decu da razvijaju svoje sposobnosti, da se osamostaljuju i stiču znanja kroz upotrebu različitih didaktičkih materijala.

Valdorf

Iz ovog pristupa, kao najveću vrednost, prepoznali smo humani pristup celovitom biću deteta, zasnivanje plana i programa na razvojnim potrebama dece i razvijanje osećaja zajedništva. Osim toga, smatramo da je glavni zadatak odraslih da uče decu da poštuju prirodu, da je čuvaju i žive u skladu sa njom.

Ređo Emilia

U našoj ustanovi, veliki značaj dajemo učenju kroz iskustvo. Deci pružamo mnoštvo mogućnosti i načina da se izraze. A veoma veliku ulogu imaju i roditelji, koji aktivno učestvuju u životu i radu ustanove.

NTC

Kroz sprovođenje NTC pristupa, podstičemo decu na aktivnost, na razmišljanje i razvoj funkcionalnog znanja. 

70%
Fill Counter

dolaznost dece

86%
Fill Counter

DOLAZNOST RODITELJA

NA RADIONICE

90%
Fill Counter

servirane hrane se pojede

100%
Fill Counter

bezbednost dece

JASLICE

1 DO 3 GODINE

Odavde sve počinje. Prve radne navike, zajednička druženja, zajednički obroci, prve pesmice, igre. Ponosni smo na naš lepo oslikan prostor koji stvara sjajnu i podsticajnu atmosferu za našu decu, koja provocira komunikaciju, podstiče razvoj govora kao i intelektualni razvoj. Naš cilj je da obezbedimo osećaj domaće atmosfere i imamo posvećeno osoblje koje će se pobrinuti da Vaša beba dobije najbolju negu i ljubav. Naša jaslena grupa je potpuno odvojena od straijeg uzrasta dece i preuzimamo odgovornost za bebe od 8 meseci. One imaju odgovarajuću stimulaciju shodno njihovom uzrastu.

VRTIĆ

3 DO 6 GODINA

U samom početku rada Gulivera, akcenat u radu sa decom od treće godine, stavljen je na učenje kroz umetnost. Kroz likovnu, muzičku, dramsku, deca su razvijala: govor, motoriku, socijalno-emocionalnu kompetenciju, kreativnost i samostalnost. Od 2011. godine, umetnost je integrisana u svaku aktivnost, a obogaćena je stranim jezikom. Osetili smo potrebu da deci pružimo najbolji način učenja stranog jezika, a to je kroz dvojezični sistem nastave.

PREDŠKOLSKO

6 DO 7 GODINA

U godini pred polazak u školu razvijamo koncentraciju, pažnju i učenje. Akcenat dajemo pitanju ne samo „šta deca mogu“, nego „ šta je to što deca treba da rade“ – u ovom uzrastu.


Dete koje je u dovoljnoj meri ovladalo socijalnim veštinama i uspelo da zadovolji svoje potrebe, biće bolje prihvaćeno i dobro će se osecati u grupi. Zato se radi na jačanju individualnosti, inicijativnosti i kreativnosti. Pripremamo dete za početno čitanje i pisanje uvodjenjem kompleksnijih intelektualnih igara i aktivnosti.

Rekli su o nama

roditelji naših mališana

mirjana spasov

"Sve pohvale za kvalitet usluga, stručnost i profesionalnost kadra, kao i ljubav koju deca svakodnevno dobijaju!"

julija korda

"Prijatna i zdrava atmosfera. Najlepši vrtić na Banovom brdu!"

ELEKTRIČAR, BEOGRAD

"Odličan vrtić gde se deca osećaju bezbrižno i prihvaćeno. Ostvarena obostrana komunikacija i saradnja sa roditeljima."

dvorište vrtića

Igramo se i učimo

naši radovi

idemo na izlete

Upišite dete u naš vrtić!

Upis traje tokom cele godine. Prilikom upisa roditelj popunjava prijavni list deteta u kome stoje osnovne informacije o detetu i porodici. Potrebno je izvaditi lekarsko uverenje (ne starije od 5 dana) da je dete zdravo da uđe u kolektiv.