Početna

„Guliver“ je svoj rad započeo kao kreativna radionica 2005. godine.

Nekoliko godina kasnije, program rada je verifikovan od strane Ministarstva prosvete i od tada smo zvanično partneri i podrška roditeljima u vaspitanju i obrazovanju dece.

Naša MISIJA je da maksimalnim zalaganjem svih koji su uključeni u život i rad ustanove, stvorimo uslove u kojima će dete upoznati sebe, ovladati sobom, spoznati svet koji ga okružuje, razviti odnose sa drugima i steći znanje o njima.

Naša VIZIJA je da iz svakog sistema rada sa decom iskoristimo ono što je najbolje i tako stvorimo kvalitetan, efikasan i drugačiji vaspitno-obrazovni sistem.

Smatramo da je važno stvoriti deci uslove da:

uče kroz sopstveno iskustvo

nauče da kritički razmišljaju

budu samostalna

razvijaju kreativnost

stiču funkcionalno znanje

Kako bismo zadovoljili sve aspekte razvoja, uvažavajući dečije uzrasne karakteristike, kao i potrebu da se između dečijeg vrtića i škole uspostavi kontinuitet, u radu sa decom kombinujemo najbolje iz Montesori, Valdorf i Ređo Emilio pristupa, a od januara 2017. ispunili smo i uslove za korišćenje NTC licence (www.ntcucenje.com).

PU “Guliver” od 2015. godine sarađuje sa Sekretarijatom za obrazovanje i dečiju zaštitu, pa tako roditelji, čija deca nisu primljena u državni vrtić, mogu dete upisati kod nas, uz refundaciju dela troškova (http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1730357-sekretarijat-za-obrazovanje-i-decju-zastitu_2/).