O nama

Guliver je nastao 2005. godine kao kreativna radionica, a poslednjih nekoliko godina je postao desna ruka svih naših roditelja, kako bi im pomogao da roditeljstvo bude jednostavnije.


Danas smo kuća koja je prepoznatljiva po kvalitetnom sistemu obrazovanja, kreativnom pristupu vaspitanja i osećaju partnerskog odnosa između porodice i Gulivera..

U predškolskoj ustanovi “Guliver”, podstičemo decu da:

Istražuju svoj intelekt

i razvijaju svoju maštu

Postavljaju pitanja sve dok

ne nađu odgovor

Ne zaborave da umetnost

nose uvek u sebi

Pričaju individualno

dok rade kolektivno

Otkrivaju najbolje u sebi

Poštuju sve ljude

kao i njihove različitosti

Ponašaju se odgovorno u društvu i prema svetu

Obrazovni pristupi

Kako bismo zadovoljili sve aspekte razvoja, uvažavajući dečije uzrasne karakteristike, kao i potrebu da se između dečijeg vrtića i škole uspostavi kontinuitet, u radu sa decom kombinujemo najbolje iz Montesori, Valdorf i Ređo Emilio pristupa, a od januara 2017. ispunili smo i uslove za korišćenje NTC licence.


PU “Guliver” od 2015. godine sarađuje sa Sekretarijatom za obrazovanje i dečiju zaštitu, pa tako roditelji, čija deca nisu primljena u državni vrtić, mogu dete upisati kod nas, uz refundaciju dela troškova.

Montesori

Osnovni moto Montesori pedagogije je „Pomozi mi da to uradim sam“. To je ono čega se naši vaspitači u svom radu pridržavaju, podstičući decu da razvijaju svoje sposobnosti, da se osamostaljuju i stiču znanja kroz upotrebu različitih didaktičkih materijala. Nabavljajući i praveći didaktičke materijale u vrtiću, rukovodimo se načelima Montesori pristupa:

 • Sav materijal za rad je dostupan deci
 • Podstiče decu na aktivnost
 • Detetu je jasno šta treba da radi
 • Prisutna je kontrola greške
 • Kroz rad sa materijalom, dete uči

Valdorf

Iz ovog pristupa, kao najveću vrednost, prepoznali smo humani pristup celovitom biću deteta, zasnivanje plana i programa na razvojnim potrebama dece i razvijanje osećaja zajedništva. Osim toga, smatramo da je glavni zadatak odraslih da uče decu da poštuju prirodu, da je čuvaju i žive u skladu sa njom.

Ređo Emilia

U našoj ustanovi, veliki značaj dajemo učenju kroz iskustvo. Deci pružamo mnoštvo mogućnosti i načina da se izraze. A veoma veliku ulogu imaju i roditelji, koji aktivno učestvuju u životu i radu ustanove. Dete posmatramo kao biće koje poseduje veliki potencijal, radoznalo i sposobno, a zadatak vaspitača je da ih ohrabruje da kroz  istraživanje stvore sopstvene teorije o svetu i njegovom funkcionisanju. Ovo je ono, što smo mi, kao ustanova, prepoznali i preuzeli od L. Malagucija, odnosno Ređo Emilija pristupa.

NTC

Kroz sprovođenje NTC pristupa, podstičemo decu na aktivnost, na razmišljanje i razvoj funkcionalnog znanja.

U svakodnevnom radu koristimo:

 • NTC poligone, angažujući decu fizički i misaono
 • Ilustrovanje pesama
 • Zagonetna pitanja
 • Skrivene reči u rečenici
 • Nelogične priče
 • NTC materijale koji već postoje, ali i one koje vaspitači i pedagozi sami osmišljavaju i prave

Certifikati

Verifikacija od strane Ministarstva prosvete

Od novembra 2010.g. postali smo zvanično predškolska ustanova, verifikovana od strane Ministarstva prosvete.

Na ovom linku možete pogledati spisak verifikovanih privatnih predškolskih ustanova.

NTC licenca

NTC je drugačiji pristup u razvoju dece. Kompletan vaspitno-obrazovni kadar je prošao NTC seminare i primenjuje znanje u svakodnevnim aktivnostima u radu  sa decom. Veliko mesto zauzima fizička aktivnost, trčanje, kretanje, skakanje i boravak napolju. Kretanje nije važno samo za razvoj tela već i za razvoj intelektualnih kapaciteta jer je mozak jedinstven sistem. Osim toga, umetnosti kao muzika i likovna umetnost  u ovakvom pristupu vaspitanju i obrazovanju zauzimaju mnogo veći značaj nego u tradicionalnom sistemu obrazovanja i vaspitanja.

Zaposleni i saradnici

dragana nejkov

Osnivač

Diplomirala je na Prirodno matematičkom fakultetu, na smeru fizička-hemija. Dugi niz godina radila je kao profesor i nastavnik fizike i hemije u osnovnim i srednjim školama u Beogradu. Govori francuski, engleski i italijanski jezik. Osniva vrtić “Guliver” 2005. godine, a zatim i Predškolsku ustanovu “Guliver”, 2010. godine.

nevena milošević

Osnivač

Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Beogradu, smer – dramski i audiovizuelni umetnik. Osnovala je dečije pozorište „Guliver“ 2002. godine i vrtić „Guliver“ 2005. godine, koja postaje akreditovana predškolska ustanova 2010. godine. Jedan je od osnivača centra za francuski jezik i kulturu „Molière“. Poseduje diplomu Ministarstva prosvete Francuske o znanju francuskog jezika sa nivoom C1. Licencirani je NTC vaspitač. Učestvovala u osnivanju OŠ „Zvezdobrojci“ u Beogradu.

ivana branković

Direktor

Diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Radila je u NVO “Ardi” od 2005. do 2008. god. kao koordinator Kluba mladih i saradnik na brojnim projektima namenjenim deci i mladima. Od 2008. do 2013. godine, radila je u Montesori vrtiću “Kinderland”, kao pedagog i Montesori vaspitač. U PU “Guliver” zaposlena je od 2013. godine. Poseduje sertifikate Montesori društva Srbije I i II nivo, Internacionalnog Montesori centra iz Londona, kao i uverenje Valdorf centra “Svitac” o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”. Od januara 2017. godine, sprovodi NTC program u Guliveru, za koji, takođe, poseduje odgovarajući sertifikat.

marija dabić

Pedagog i zamenik direktora

Diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Radila je u dečijoj igraonici “Tehnokids”, kao animator i u PU “Carić” kao pedagoški asistent. U PU “Guliver”, zaposlena je od 2013. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”. Licencirani je NTC vaspitač.

dunja marinković

Glavni vaspitač

Diplomirala je na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, gde je stekla zvanje: strukovni vaspitač. U PU “Guliver” radi od 2012. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i licencu za “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.

vanja NEGROJEVIĆ

Vaspitač

Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i stekla zvanje: diplomirani vaspitač. U PU “Guliver” zaposlena je od 2015. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i licencu “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.

slobodanka petrović

Vaspitač

Završila je Visoku školu za obrazovanje vaspitača u Subotici 2002. godine. Radila je u PU „Naša radost“ Subotica, na mestu vaspitača 14 godina. Od 2016. do 2018. bila je vaspitač u Montesori vrtiću „Meda“. U PU „Guliver“ je zaposlena od oktobra 2018. godine. Licencirani je NTC vaspitač.

dragana kostić

Vaspitač

Završila je Visoku školu strukovnih studija za vaspitače 2019. godine u Vršcu i stekla zvanje strukovni vaspitač pedagoških nauka. U PU „Guliver“ radi od novembra 2019. godine. Licencirani je NTC vaspitač.

ALENKA ĐORĐEVIĆ

Vaspitač

Završila je Akademiju strukovnih studija za vaspitače 2022. godine u Šapcu i stekla zvanje strukovni vaspitač dece ranog uzrasta i predškolske dece. Prvo iskustvo je stekla u vrtiću "Magična bajka", a u PU "Guliver" radi od 2023. godine.

zorica trajković

Medicinska sestra - vaspitač

Završila je srednju medicinsku školu u Beogradu, smer – medicinska sestra - vaspitač. Radila je u PU “Čika Jova Zmaj” i PU “Kindergarden”. U “Guliveru” radi od 2015. godine. Poseduje uverenje o završenom seminaru “Uvod u Valdorfsku pedagogiju”, kao i licencu “NTC sistem učenja”, koji sprovodi u ustanovi.

suzana jovičić

Medicinska sestra - vaspitač

Završila je srednju medicinsku školu u Beogradu, smer – medicinska sestra vaspitač. Radila je u PU „Adrijana“ i PU „Anđelak“. U PU „Guliver“ radi od septembra 2020. godine.

NEVENA JERKOVIĆ

Medicinska sestra - vaspitač

Završila je srednju medicinsku školu u Novom Sadu i stekla zvanje medicinska sestra-vaspitač. Prva iskustva je stekla u vrtiću "Baštica". Deo je kolektiva PU "Guliver" od kraja 2022. godine.

katarina bojić

Profesor francuskog jezika i književnosti

Završila je francuski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu i magistrirala je sa prosekom 10,00 na temu „Uloga igre u učenju francuskog jezika“. Studirala je takođe i klasične nauke na Filozofskom fakultetu Beogradu.  Dugogodišnje iskusto u radu sa svim uzrastima, a posebno decom je stekla na institutu za strane jezike – Jovanova. Saradnik je  Francuskog instituta u Beogradu kao DELF ispitivač. Izvorni je govornik francuskog jezika.

Miloš VUČKOVIĆ 

Profesor fizičkog vaspitanja, trener, Škola sporta "Sporticus"

Program škole sporta Sporticus namenjen je deci predškolskog uzrasta (3-7 godina). Program omogućuje da deca steknu znanja iz oblasti sporta (učenje tehnika, osnove taktike i pravila sportova obuhvaćenih programom) i da, pritom, što bolje razviju motoričke sposobnosti (stvaranje široke, stabilne motoričke baze za dalju sportsku specijalizaciju). Sa ŠS „Sporticus“ sarađujemo od 2010. godine.

ivana JOVAŠEVIĆ

Administrativni radnik

miodrag

trbović

Glavni kuvar

julijana

poljak

Pomoćni kuvar

slađana petrović

Higijeničarka

ljiljana milenković

Higijeničarka

Saradnja sa porodicom

Saradnji se porodicom se posvećuje velika pažnja u ustanovi, jer smatramo da roditelji i vrtić traba da budu partneri u procesu vaspitanja i obrazovanja dece. U skladu sa tim PU “Guliver”, pored roditeljskih sastanaka, više puta u toku godine, organizuje kreativne radionice za decu i roditelje. Ovo je idealna prilika da se roditelji aktivnije uključe u život i rad vrtića. Na ovaj način, dete doživljava vrtić kao svoju drugu kuću, a roditelja delom iste.


Osim toga, roditelji mogu da prate naš rad, ali i napredovanje svoje dece kroz svakodnevnu komunikaciju sa vaspitačima i stručnim saradnicima, informisanje putem mejla, ali i godišnje izveštaje, koje na osnovu praćenja i posmatranja deteta tokom godine, sastavlja pedagog. Svake godine organizujemo i javne časove francuskog, engleskog, muzičkog i plesa. Na kraju svake godine, naše druženje krunišemo velikom završnom priredbom u kojoj učestvuju sve grupe.


Vrata “Gulivera” su uvek otvorena svakom roditelju za bilo koju sugestiju i predlog kao i posetu vrtiću ili prisustvovanje nekoj aktivnosti.


Osim stalno zaposlenih, PU “Guliver” sarađuje sa velikim brojem stručnjaka, koji nam pomažu u tome da se detetu obezbedi adekvatna pomoć i nega u svakom trenutku. Osim nastavnog kadra stalni posetioci vrtića su i psiholog, logoped, defektolog, pedijatar i fizijatar.

RADIONICE

Kako verujemo u ključnu ulogu roditelja u životu deteta, tako isto verujemo da radionice Roditelj – Dete pomažu svakom detetu da dostigne svoj puni potencijal. Radeći sa Vašim detetom pomažete mu da vrtić u potpunosti doživi kao svoju drugu kuću a Vas kao delom iste. Radionice se organizuju više puta godišnje. Pored kreativnih radionica organizujemo edukativne radionice i roditeljske sastanke.


Radionice su struktuirani programi koji roditeljima obezbeđuju informacije o specifičnim temama i veštinama za emocionalno zdravo roditeljstvo. Roditelji se upoznaju sa korisnim savetima i načinima kako da efikasno koriste ove veštine. Edukativna radionica obuhvata formalne prezentacije i interaktivne vežbe. Postoji mogućnost da roditelji podele svoju priču i čuju priče iz perspektive drugih roditelja.


Ovde možete naučiti kako da ostanete mirni u situacijama kada treba da održite disciplinu; videćete da postoje i drugi načini od kažnjavanja i imaćete širi repertoar odgovora kada morate disciplinovati dete a da se pritom osećate dobro kada ih koristite.

Kuhinja

Kako je ishrana veoma važna za pravilan rast i razvoj deteta, njoj se u PU “Guliver” posvećuje posebna pažnja. U našoj kuhinji svakodnevno se pripremaju doručak, dve užine i ručak, vodeći računa o tome da obroci budu dobro izbalansirani.


Sa posebnom pažnjom vršimo izbor namirnica, pa tako mleko, piletinu i povrće nabavljamo sa farmi u okolini Beograda.

Roditelji svakog ponedeljka putem elektronske pošte dobijaju nedeljni jelovnik.

Najčešća pitanja

Da li ste u sistemu refundacije?

Jesmo. Sve potrebne informacije u vezi sa subvencijom grada dobijate prilikom upisa u našu predškolsku ustanovu.

Šta je potrebno od papira da se upišemo u vrtić?

Vaša lična karta i JMBG deteta. Kompletnu dokumentaciju dobijate prilikom upisa. Sa Ustanovom se potpisuje ugovor na neodređeno vreme, koji je moguće raskinuti u svakom trenutku.

Koliko ima dece u grupama?

U jaslenim grupama ima 10+1 dete, a u vrtićkim grupama ima 15+1 dete.

Koliko je potrebno vremena da se dete adaptira?

Period adaptacije je veoma individualan i zavisi od mnogo faktora - usaglašenost i doslednost roditelja, temperamenta deteta, okolnosti pod kojima se kreće u vrtić i dr. Adaptiranje na novu sredinu može trajati od nedelju dana do nekoliko meseci. 

Da li mogu da budem sa detetom u periodu adaptacije?

Možete, a i preporučljivo je. Plan adaptacije pravi vaspitač spram svakog deteta ponaosob, a u dogovoru sa Vama. Vreme boravka roditelja u grupi se postepeno smanjuje.

Šta je potrebno da ponesem za adaptaciju?

Flašicu sa vodom ili sokom i možete poneti neku njegovu igračku ili predmet za koji je vezan.

Kako će moje dete da se uspava bez mene? Ono ima poseban način uspavljivanja.

Do momenta dok dete ne počne da spava, prošlo je dovoljno vremena i ono se upoznalo sa svojim vaspitačem, drugarima, određenim navikama. Steklo je sigurnost da će biti nahranjeno, presvučeno, da ćemo se maziti i igrati sa njim i naviklo je da ćete se vratiti po njega. To su sve bitni preduslovi, da spavanje protekne kao normalan tok njegovog dana. Sam čin uspavljivanja protiče laganije jer koliko god da je malo, dete se ugleda na drugu decu iz svoje okoline. Ne zaboravite, deca su drugačija u kolektivu i u više navrata će Vas njegove reakcije iznenaditi.

Kakva je hrana u jaslicama?

Manje začinjena i usitnjena. Prilagođena individualnim potrebama svakog deteta.

Moje dete ne jede samo. Da li hranite decu?

Naravno da hranimo. Pored toga što smo vaspitno-obrazovna ustanova, mi Vašu decu negujemo, hranimo, presvlačimo, učimo ih da hodaju, skidamo sa pelena i radimo sve da podmirimo njihove potrebe.

Moje dete ima poseban način ishrane i neke namirnce ne sme da jede. Da li je to problem?

Ukoliko je dete alergično na odredjene namirnice, za njega će se praviti posebna hrana u dogovoru sa Vama.

Rekli su o nama

roditelji naših mališana

zorana korda

"Super i korektan vrtić, sve preporuke!"

boban kršikapa

"Divna saradnja."

aleksandar poki

"Izuzetna usluga, divno osoblje, fantastično iskustvo!"

dvorište vrtića

Igramo se i učimo

naši radovi

idemo na izlete

Upišite dete u naš vrtić!

Upis traje tokom cele godine. Prilikom upisa roditelj popunjava prijavni list deteta u kome stoje osnovne informacije o detetu i porodici. Potrebno je izvaditi lekarsko uverenje (ne starije od 5 dana) da je dete zdravo da uđe u kolektiv.