Jaslice

Odavde sve počinje. Prve radne navike, zajednička druženja, zajednički obroci, prve pesmice, igre. Ponosni smo na naš lepo oslikan prostor koji stvara sjajnu i podsticajnu atmosferu za našu decu, koja provocira komunikaciju, podstiče razvoj govora kao i intelektualni razvoj. Naš cilj je da obezbedimo osećaj domaće atmosfere i imamo posvećeno osoblje koje će se pobrinuti da Vaša beba dobije najbolju negu i ljubav. Naša jaslena grupa je potpuno odvojena od starijeg uzrasta dece i preuzimamo odgovornost za bebe od 8 meseci. One imaju odgovarajuću stimulaciju shodno njihovom uzrastu.

Rad se odvija u malim grupama u kojima radi jedna do dve osobe. To su medicinske sestre-vaspitači, a po potrebi i asistent. Uzrasna struktura grupe je u skladu sa potrebama dece kao i kapacitetima ustanove i uključuje decu istog i različitog uzrasta.


U ponudi su celodnevni i poludnevni boravak dece (od 7 do 13:30 časova). Vreme dolaska u vrtić je fleksibilno. Naša preporuka je da dete dovedete najkasnije do 9 časova kako bi moglo da učestvuje u aktivnostima. Raspored dnevnih aktivnosti napravljen je u skladu sa uzrastom i individualnim potrebama dece.

Adaptacija ili prilagođavanje

Polazak u jaslice ili vrtić je velika novina kako za dete, tako i za same roditelje. To je jedan prirodan korak u rastu i razvoju svakog deteta i tako ga treba prihvatiti.


Iako je prilagođavanje na novu sredinu, decu i vaspitače individualno, postoje neki preduslovi koji mogu doprineti tome da polazak protekne jednostavnije i mirnije:


1

Odabir adekvatnog trenutka

Ukoliko je dete duži period imalo zdravstvenih problema, rodila vam se beba ili ste se preselili, dozvolite detetu da prvo prihvati postojeće promene, ojača i bude spremno za vrtić.

2

Usaglašen stav

Neophodno je da između roditelja postoji usaglašen stav o tome da li dete treba da pođe u vrtić ili ne.

3

Informišite se o vrtiću

Razmislite da li je to ustanova koja će prijati vašem detetu. Upoznajte se sa ritmom življenja u vrtiću i postepeno sa njim uskladite i kućni režim (obroci, spavanje, boravak na otvorenom i ostalo).

4

Poslušajte savet vaspitača

Bitno je da slušate vaspitača, koji neminovno ima više iskustva od Vas u ovoj priči, i morate imati poverenja u instituciju kojoj ostavljete dete. Svaku Vašu nesigurnost dete će osetiti.

5

Upoznajte dete sa vrtićem

Omogućite detetu da nekoliko dana pre polaska u vrtić upozna vaspitača i prostor u kom će boraviti.

Kada jednom dete krene na adaptaciju:

Ohrabrujte ga

Objasnite Vašem detetu razloge ulaska u jedan novi svet: Vi se vraćate na posao i za to vreme, ono će se zabaviti sa drugom decom.

Ostanite smireni

Kada dovodite i odvodite dete činite to bez žurbe i nervoze jer se ona prenosi i na dete.

Održavajte kontinuitet

Kontinuitet u dolaženju je vrlo važan faktor uspešne adaptacije. Ukoliko je dete zdravo, ne pravite pauze i dovodite ga redovno u vrtić. Ukoliko ne dolazi redovno dete će shvatiti da ne mora da ide pa to dodatno otežava adaptaciju.

Ne govorite loše o vrtiću detetu

Ne pretite detetu vrtićem ili vaspitačima. Dete ne treba da ima negativnu asocijaciju na vrtić, već naprotiv, pozitivnu - druženje sa drugarima, sticanje novih znanja, zabava.

Kažite detetu kada ćete se vratiti

Kada dođe trenutak da se dete odvoji od vas, obavezno mu recite da idete i kada ćete se vratiti (povežite povratak sa aktivnošću koja je detetu poznata npr. Posle spavanja, ručka, užine…). Važno je da se pridržavate dogovora jer na taj način dete stiče poverenje u vas.

Bez zadržavanja u dolasku

Ne zadržavajte se više nego što je potrebno u razgovoru sa vaspitačem, sve dogovore i potrebne razmene informacija obavite kada dođete po dete. Ako dete negoduje, plače ili se čvrsto drži za vas, odugovljačenje sa pozdravljanjem će samo otežati rastanak i vama i detetu.

tok adaptacije:

1

Adaptaciju vršimo uz prisustvo roditelja, kako bi se dete lakše naviklo na novu sredinu i ljude.

2

Period adaptacije u proseku traje desetak dana, mada je ono individualno za svako dete. Praktikuje se da prvi dan dete ne bude duže od sat vremena. Svaki naredni dan se ostajanje produžuje za 30 min, a smanjuje se boravak roditelja u vrtiću. Smatra se da je dete adaptirano kada počne da spava.

3

Kada dođete po dete ponašajte se kao da je njegovo ostajanje u jaslicama/vrtiću bila normalna stvar.

4

U periodu adaptacije najbitnija je saradnja roditelja i vaspitača.

5

Ukoliko ste u mogućnosti, provedite ostatak dana sa detetom.

kad dođe momenat

da se odvojite od deteta:

Suzdržite se od suza! Posebno važi za mame. Savetujemo da na adaptaciju dolazi osoba od koje se dete lakše odvaja. Veče pre dolaska u jaslice/vrtić i ujutru kada se probudi, pričajte sa Vašim detetom o tome gde ćete ga voditi i za koliko ćete se vratiti po njega. Važno je naglasiti da ćete se vratiti po njega, kako dete ne bi steklo utisak da će biti ostavljeno. Roditelj treba da bude smiren i svoju napetost da prikrije od deteta. Ne zaboravite da Vas dete oseća više nego što mislite! Rastanak sa detetom treba biti što kraći. Ne treba ga odlagati u nedogled. Možete mu poneti neku njegovu igračku ili predmet za koji je vezan.


Polazak u vrtić je prvi korak ka samostalnosti Vašeg deteta koji više nije beba. Vi ga nikom ne ostavljate, Vi ga poveravate na čuvanje

i ne zaboravite:

Svrha roditeljske ljubavi je u odvajanju.

program - jaslice

Pedagozi ustanove u saradnji sa medicinskim sestrama-vaspitačima planiraju svoj rad polazeći od Opštih osnova predškolskog programa i razvojnog plana Ustanove. Pored toga, prate se potrebe i interesovanja dece na osnovu kojih se program prilagodjava.

DETALJAN RASPORED JASLENE GRUPE 

Pogledajte raspored
za jaslenu grupu

DO 18 MESECI

Naša dnevna rutina je fleksibilna jer se potrebe beba razlikuju od deteta do deteta. Međutim , rutina je važna da se obezbedi, kako bi se beba osećala bezbedno i sigurno.

Započinjemo dan sa doručkom po dolasku bebe, potom čitamo jutarnju priču, igramo se, radimo vežbice, užinamo i onda je vreme za dremku.

Između doručka i dremke je najpogodnije vreme za stimulaciju. Ono uključuje fizičke vežbe kao što su igre loptom, pokret uz muziku, fizikalne vežbe, ohrabrujući ih da zauzmu svoje prve korake . Mentalne vežbe kao što su izgradnja blokova, slikanje lopticama, igra kutijama, slikanje i igranje prstima itd. i veštine slušanja kao što su priče, muzika, kao i vizuelne vežbe. Čak i bebe vole da gledaju u knjige! Naše priče su veoma zabavne i opuštajuće.

OD 18 MESECI DO 2 GODINE

U ovom periodu deca se lakše uklapaju dnevni režim vrtića. Njihova sigurnost u sebe i u okolinu je daleko veća, a deca koja su već neko vreme u vrtiću pomažu mladjim drugarima da se lakše adaptiraju.

Nakon okupljanja i doručka, deca započinju dan slušanjem priče. Potom, sa svojom vaspitačicom, kroz igru, obradjuju nove pojmove, otkrivaju svoje talente i malo po malo prelaze plan i program koji je prilagodjen njihovom uzrastu.

U cilju što boljeg praćenja vaspitno-obrazovnog rada i napredovanja deteta, veliku pažnju posvetili smo izradi plana aktivnosti koji je u skladu sa tekućom temom, projektom ili pojedinačnim sadržajem.

Prostor je organizovan po centrima interesovanja i olakšava praćenje rada i interesovanja dece.

OD 2 DO 3 GODINE

Ovaj period karakteriše veći stepen stamostalnosti i komunikativnosti. Velika pažnja posvećena je podsticaju kreativnosti i imaginaciji.

Neguje se govorno stvaralaštvo u cilju povećanja fonda reči kao i negovanje spontane i otvorene komunikacije.

U ovom periodu deca pokazuju interesovanje za učestvovanjem u raznim aktivnostima koje praktikuju njihovi stariji drugari. U početku, oko druge godine, njihovo prisustvo je pasivno. Vole da gledaju i posmatraju ali ne toliko da učestvuju. Sa dve i po godine počinju da se aktiviraju i da paralelno sa svojim starijim drugarima sudeluju u stvaranju.

Njihov program podeljen je tematski, povezuju se pojmovi što pruža širi nivo znanja.

ishrana

Navike u ishrani, bilo dobre ili loše, uče se još od detinstva. Zato smo odlučili da našu decu naučimo da jedu raznovrsnu zdravu hranu. Jelovnici su raznovrsni a svaki od njih prolazi kontrolu nutricioniste.

Kako bi naši mališani zavoleli zdrave namirnice, igramo se kuvanja.


Na ovoj stranici možete pogledati recepte iz Guliverove kuhinje.


pogledajte naše jelovnike

Galerija

Najčešća pitanja

Da li ste u sistemu refundacije?

Jesmo. Sve potrebne informacije u vezi sa subvencijom grada dobijate prilikom upisa u našu predškolsku ustanovu.

Šta je potrebno od papira da se upišemo u vrtić?

Vaša lična karta i JMBG deteta. Kompletnu dokumentaciju dobijate prilikom upisa. Sa Ustanovom se potpisuje ugovor na neodređeno vreme, koji je moguće raskinuti u svakom trenutku.

Koliko ima dece u grupama?

U jaslenim grupama ima 10+1 dete, a u vrtićkim grupama ima 15+1 dete.

Koliko je potrebno vremena da se dete adaptira?

Period adaptacije je veoma individualan i zavisi od mnogo faktora - usaglašenost i doslednost roditelja, temperamenta deteta, okolnosti pod kojima se kreće u vrtić i dr. Adaptiranje na novu sredinu može trajati od nedelju dana do nekoliko meseci. 

Da li mogu da budem sa detetom u periodu adaptacije?

Možete, a i preporučljivo je. Plan adaptacije pravi vaspitač spram svakog deteta ponaosob, a u dogovoru sa Vama. Vreme boravka roditelja u grupi se postepeno smanjuje.

Šta je potrebno da ponesem za adaptaciju?

Flašicu sa vodom ili sokom i možete poneti neku njegovu igračku ili predmet za koji je vezan.

Kako će moje dete da se uspava bez mene? Ono ima poseban način uspavljivanja.

Do momenta dok dete ne počne da spava, prošlo je dovoljno vremena i ono se upoznalo sa svojim vaspitačem, drugarima, određenim navikama. Steklo je sigurnost da će biti nahranjeno, presvučeno, da ćemo se maziti i igrati sa njim i naviklo je da ćete se vratiti po njega. To su sve bitni preduslovi, da spavanje protekne kao normalan tok njegovog dana. Sam čin uspavljivanja protiče laganije jer koliko god da je malo, dete se ugleda na drugu decu iz svoje okoline. Ne zaboravite, deca su drugačija u kolektivu i u više navrata će Vas njegove reakcije iznenaditi.

Kakva je hrana u jaslicama?

Manje začinjena i usitnjena. Prilagođena individualnim potrebama svakog deteta.

Moje dete ne jede samo. Da li hranite decu?

Naravno da hranimo. Pored toga što smo vaspitno-obrazovna ustanova, mi Vašu decu negujemo, hranimo, presvlačimo, učimo ih da hodaju, skidamo sa pelena i radimo sve da podmirimo njihove potrebe.

Moje dete ima poseban način ishrane i neke namirnce ne sme da jede. Da li je to problem?

Ukoliko je dete alergično na odredjene namirnice, za njega će se praviti posebna hrana u dogovoru sa Vama.

dvorište vrtića

Igramo se i učimo

naši radovi

idemo na izlete

Upišite dete u naš vrtić!

Upis traje tokom cele godine. Prilikom upisa roditelj popunjava prijavni list deteta u kome stoje osnovne informacije o detetu i porodici. Potrebno je izvaditi lekarsko uverenje (ne starije od 5 dana) da je dete zdravo da uđe u kolektiv.

Prve dve nedelje boravka deteta tokom adaptacije su BESPLATNA!