Predškolsko

Aktivnosti

U godini pred polazak u školu razvijamo koncentraciju, pažnju i učenje. Akcenat dajemo pitanju ne samo „šta deca mogu“, nego „ šta je to što deca treba da rade“ – u ovom uzrastu.

Dete, koje je u dovoljnoj meri ovladalo socijalnim veštinama i uspelo da zadovolji svoje potrebe, biće bolje prihvaćeno i dobro će se osecati u grupi. Zato se radi na jačanju individualnosti, inicijativnosti i kreativnosti. Pripremamo dete za početno čitanje i pisanje uvodjenjem kompleksnijih intelektualnih igara i aktivnosti.

Predškolska ustanova „Guliver“ je akreditovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nakon završenog predškolskog programa, deca dobijaju uverenje sa kojim mogu da se upišu u prvi razred bilo koje osnovne škole.