Vrtić

U samom početku rada Gulivera akcenat u radu sa decom od treće godine stavljen je na učenje kroz umetnost. Kroz likovnu, muzičku, dramsku, deca su razvijala: govor, motoriku, socijalno-emocionalnu kompetenciju, kreativnost i samostalnost. Od 2011. godine, umetnost je integrisana u svaku aktivnost, a obogaćena je stranim jezikom. Osetili smo potrebu da deci pružimo najbolji način učenja stranog jezika, a to je kroz dvojezični sistem nastave. 

Rad se odvija u malim grupama u kojima radi jedna do dve osobe. To su vaspitači, profesori dodatnih aktivnosti, a po potrebi i asistent. Uzrasna struktura grupe je u skladu sa potrebama dece kao i kapacitetima ustanove i uključuje decu istog i različitog uzrasta.


Dajemo prednost mešovitim grupama zbog toga što je to prirodnija sredina za život i rad tj. za boravak dece, zbog odnosa u grupi koji su slični porodičnim kao i zbog prednosti individualnog i grupnog rada nad frontalnim. U mešovitoj grupi, kod starije dece razvija se briga o mladjima, empatija, samim tim osećanje odgovornosti i ličnog značaja kojim se gradi pozitivna slika o sebi. Starija deca postaju svesnija svog iskustva i svojih mogućnosti ukoliko su u situaciji da objasne nešto mladjima, ponekad bolje i od samog vaspitača. Mladja deca u starijim drugarima vide dobar uzor za ponašanje, uče od starije dece, komuniciraju sa starijom decom na za njih prihvatljiv način, osećaju se bezbednije u njihovom prisustvu, adaptiraju se znatno brže i „bezbolnije“ uz prisustvo i doprinos starije i iskusnije dece.

Adaptacija ili prilagođavanje

Polazak u jaslice ili vrtić je velika novina kako za dete, tako i za same roditelje. To je jedan prirodan korak u rastu i razvoju svakog deteta i tako ga treba prihvatiti.


Iako je prilagođavanje na novu sredinu, decu i vaspitače individualno, postoje neki preduslovi koji mogu doprineti tome da polazak protekne jednostavnije i mirnije:


1

Odabir adekvatnog trenutka

Ukoliko je dete duži period imalo zdravstvenih problema, rodila vam se beba ili ste se preselili, dozvolite detetu da prvo prihvati postojeće promene, ojača i bude spremno za vrtić.

2

Usaglašen stav

Neophodno je da između roditelja postoji usaglašen stav o tome da li dete treba da pođe u vrtić ili ne.

3

Informišite se o vrtiću

Razmislite da li je to ustanova koja će prijati vašem detetu. Upoznajte se sa ritmom življenja u vrtiću i postepeno sa njim uskladite i kućni režim (obroci, spavanje, boravak na otvorenom i ostalo).

4

Poslušajte savet vaspitača

Bitno je da slušate vaspitača, koji neminovno ima više iskustva od Vas u ovoj priči, i morate imati poverenja u instituciju kojoj ostavljete dete. Svaku Vašu nesigurnost dete će osetiti.

5

Upoznajte dete sa vrtićem

Omogućite detetu da nekoliko dana pre polaska u vrtić upozna vaspitača i prostor u kom će boraviti.

Kada jednom dete krene na adaptaciju:

Ohrabrujte ga

Objasnite Vašem detetu razloge ulaska u jedan novi svet: Vi se vraćate na posao i za to vreme, ono će se zabaviti sa drugom decom.

Ostanite smireni

Kada dovodite i odvodite dete činite to bez žurbe i nervoze jer se ona prenosi i na dete.

Održavajte kontinuitet

Kontinuitet u dolaženju je vrlo važan faktor uspešne adaptacije. Ukoliko je dete zdravo, ne pravite pauze i dovodite ga redovno u vrtić. Ukoliko ne dolazi redovno dete će shvatiti da ne mora da ide pa to dodatno otežava adaptaciju.

Ne govorite loše o vrtiću detetu

Ne pretite detetu vrtićem ili vaspitačima. Dete ne treba da ima negativnu asocijaciju na vrtić, već naprotiv, pozitivnu - druženje sa drugarima, sticanje novih znanja, zabava.

Kažite detetu kada ćete se vratiti

Kada dođe trenutak da se dete odvoji od vas, obavezno mu recite da idete i kada ćete se vratiti (povežite povratak sa aktivnošću koja je detetu poznata npr. Posle spavanja, ručka, užine…). Važno je da se pridržavate dogovora jer na taj način dete stiče poverenje u vas.

Bez zadržavanja u dolasku

Ne zadržavajte se više nego što je potrebno u razgovoru sa vaspitačem, sve dogovore i potrebne razmene informacija obavite kada dođete po dete. Ako dete negoduje, plače ili se čvrsto drži za vas, odugovljačenje sa pozdravljanjem će samo otežati rastanak i vama i detetu.

tok adaptacije:

1

Adaptaciju vršimo uz prisustvo roditelja, kako bi se dete lakše naviklo na novu sredinu i ljude.

2

Period adaptacije u proseku traje desetak dana, mada je ono individualno za svako dete. Praktikuje se da prvi dan dete ne bude duže od sat vremena. Svaki naredni dan se ostajanje produžuje za 30 min, a smanjuje se boravak roditelja u vrtiću. Smatra se da je dete adaptirano kada počne da spava.

3

Kada dođete po dete ponašajte se kao da je njegovo ostajanje u jaslicama/vrtiću bila normalna stvar.

4

U periodu adaptacije najbitnija je saradnja roditelja i vaspitača.

5

Ukoliko ste u mogućnosti, provedite ostatak dana sa detetom.

kad dođe momenat

da se odvojite od deteta:

Suzdržite se od suza! Posebno važi za mame. Savetujemo da na adaptaciju dolazi osoba od koje se dete lakše odvaja. Veče pre dolaska u jaslice/vrtić i ujutru kada se probudi, pričajte sa Vašim detetom o tome gde ćete ga voditi i za koliko ćete se vratiti po njega. Važno je naglasiti da ćete se vratiti po njega, kako dete ne bi steklo utisak da će biti ostavljeno. Roditelj treba da bude smiren i svoju napetost da prikrije od deteta. Ne zaboravite da Vas dete oseća više nego što mislite! Rastanak sa detetom treba biti što kraći. Ne treba ga odlagati u nedogled. Možete mu poneti neku njegovu igračku ili predmet za koji je vezan.


Polazak u vrtić je prvi korak ka samostalnosti Vašeg deteta koji više nije beba. Vi ga nikom ne ostavljate, Vi ga poveravate na čuvanje

i ne zaboravite:

Svrha roditeljske ljubavi je u odvajanju.

program i aktivnosti - vrtić

Godišnji plan i program PU “Guliver”, nastaje na osnovu kontinuiranog praćenja potreba i interesovanja dece, a kao rezultat timskog rada vaspitača, stručnih saradnika i roditelja. Mesečne teme se formulišu krajem radne godine, za narednu, a program razvijaju pedagozi ustanove ostavljajući vaspitačima slobodu da koncipiraju aktivnosti u skladu sa potrebama i mogućnostima svoje grupe, ali i ličnim afinitetima.

Pored redovnog plana i programa, sadržaji su obogaćeni i projektima koji se realizuju u toku meseca, a u skladu su sa aktuelnom temom:

Sa decom oko sveta” – deca upoznaju sebe i svoju kulturu, ali i druge kulture, običaje, način odevanja, način života, ishranu i sl. Na taj način se stvara pozitivno okruženje za prihvatanje različitosti, ali i razumevanje iste.

Mali kuvari” – deca sama i uz pomoć vaspitača pripremaju hranu i pritom uče o njoj. Deca se upoznaju sa poreklom namirnica, načinom pripreme, hranljivim sastojcima i drugo.

Ekologija” – ekologija zauzima značajno mesto u životu i radu ustanove, obzirom na to, da se u samom vrtiću veoma vodi računa o očuvanju životne sredine i reciklaži. PU “Guliver”, je uspostavila saradnju sa JKP Beograd, te redovno sakuplja i isporučuje reciklažni otpad. Kako razvijanje svesti o značaju zaštite životne sredine, smatramo nezaobilaznim u vaspitanju i obrazovanju dece, ovo smo uvrstili u poseban program rada sa decom.

Zdravlje i prevencija” – akcenat je na sticanju zdravih životnih navika, upoznavanju sa onim što je po zdravlje štetno, odnosno korisno, i razvijanju odgovornosti prema sebi i svom zdravlju.

Razvoj samopoštovanja” – mišljenja smo da je uloga vaspitača u razvoju i očuvanju dečijeg samopoštovanja ključna na predškolskom uzrastu. Kroz ovaj projekat, deca se ohrabruju da iznose svoje mišljenje, pokazuju osećanja, prihvate sebe i svet oko sebe, poštuju različitost.

Čitamo zajedno” – cilj nam je da kod deteta razvijemo ljubav prema knjizi i podstičemo znatiželju.

dodatni programi

Pored aktivnosti koje su planirane unapred, godišnjim planom i programom ustanove PU “Guliver” se trudi da deci što više obogati boravak u vrtiću, pa se tako kontinuirano tokom godine organizuju i mnoge druge aktivnosti, kao što su: radionice sa roditeljima, gostujuća pozorišta, maskenbal, različiti gosti u vrtiću, odlazak u pozorište, zoo vrt, muzej i sl. jednodnevni i višednevni izleti i drugo.

Sve dodatne aktivnosti su uključene u cenu vrtića.

FRANCUSKI JEZIK

U prepodnevnim časovima program rada je na francuskom jeziku. Dvojezična nastava je koncipirana tako da kompletan program koji se odvija na srpskom jeziku se radi i na francuskom jeziku pri čemu dolazi do lakšeg pamćenja.  Uvodjenjem ovakve bilingvalne nastave želimo da uz ostale sposobnosti razvijemo i dečje afinitete prema dvojezičnosti.

Deca od treće godine, kroz igru, sponatano ali planirano usvajaju osnove stranog jezika. Prednost usvajanja jezika u ovom uzrastu je činjenica da ga deca apsorbuju i razvijaju po načelima po kojima usvajaju i maternji jezik. Deca se usmeravaju na produktivno korišćenje jezika, formira se pozitivni stav u vezi sa jezikom, kao i osetljivost na strani jezik. Uši postaju osetljivije i dete sa lakoćom akumulira pojmove, konstrukcije, pravila novog jezika.

engleski jezik

Sa navršenom četvrtom godinom, deci uvodimo još jedan jezik. Jedanput nedeljno u popodnevnim satima, u trajanju od 45 minuta.

Cilj nam je da se učenjem iz dve različite grupe jezika razvije govorni aparat, a uz muziku i ples ravija se dodatno sluh i osećaj za ritam.

sport

U saradnji sa univerzalnom školom sporta “Sporticus”, od treće godine deca pohađaju treninge dva puta nedeljno po 60 minuta.

Cilj nam je da se razviju motoričke sposobnosti, pravilan hod, pravilno držanje, koordinacija pokreta i ravnoteža, kao i da se usvoji zdrava navika i razvije ljubav prema sportu.

U okviru ovih treninga, deca prolaze kroz osnove bazičnih sportskih grana (gimnastika i atletika) i uče osnovne elemente sportskih igara.

Više o školi sporta “Sporticus” možete pronaći ovde.

ishrana

Navike u ishrani, bilo dobre ili loše, uče se još od detinstva. Zato smo odlučili da našu decu naučimo da jedu raznovrsnu zdravu hranu. Jelovnici su raznovrsni a svaki od njih prolazi kontrolu nutricioniste.

Kako bi naši mališani zavoleli zdrave namirnice, igramo se kuvanja.


Na ovoj stranici možete pogledati recepte iz Guliverove kuhinje.


pogledajte naše jelovnike

Galerija

Najčešća pitanja

Da li ste u sistemu refundacije?

Jesmo. Sve potrebne informacije u vezi sa subvencijom grada dobijate prilikom upisa u našu predškolsku ustanovu.

Šta je potrebno od papira da se upišemo u vrtić?

Vaša lična karta i JMBG deteta. Kompletnu dokumentaciju dobijate prilikom upisa. Sa Ustanovom se potpisuje ugovor na neodređeno vreme, koji je moguće raskinuti u svakom trenutku.

Koliko ima dece u grupama?

U jaslenim grupama ima 10+1 dete, a u vrtićkim grupama ima 15+1 dete.

Koliko je potrebno vremena da se dete adaptira?

Period adaptacije je veoma individualan i zavisi od mnogo faktora - usaglašenost i doslednost roditelja, temperamenta deteta, okolnosti pod kojima se kreće u vrtić i dr. Adaptiranje na novu sredinu može trajati od nedelju dana do nekoliko meseci. 

Da li mogu da budem sa detetom u periodu adaptacije?

Možete, a i preporučljivo je. Plan adaptacije pravi vaspitač spram svakog deteta ponaosob, a u dogovoru sa Vama. Vreme boravka roditelja u grupi se postepeno smanjuje.

Šta je potrebno da ponesem za adaptaciju?

Flašicu sa vodom ili sokom i možete poneti neku njegovu igračku ili predmet za koji je vezan.

Kako će moje dete da se uspava bez mene? Ono ima poseban način uspavljivanja.

Do momenta dok dete ne počne da spava, prošlo je dovoljno vremena i ono se upoznalo sa svojim vaspitačem, drugarima, određenim navikama. Steklo je sigurnost da će biti nahranjeno, presvučeno, da ćemo se maziti i igrati sa njim i naviklo je da ćete se vratiti po njega. To su sve bitni preduslovi, da spavanje protekne kao normalan tok njegovog dana. Sam čin uspavljivanja protiče laganije jer koliko god da je malo, dete se ugleda na drugu decu iz svoje okoline. Ne zaboravite, deca su drugačija u kolektivu i u više navrata će Vas njegove reakcije iznenaditi.

Kakva je hrana u jaslicama?

Manje začinjena i usitnjena. Prilagođena individualnim potrebama svakog deteta.

Moje dete ne jede samo. Da li hranite decu?

Naravno da hranimo. Pored toga što smo vaspitno-obrazovna ustanova, mi Vašu decu negujemo, hranimo, presvlačimo, učimo ih da hodaju, skidamo sa pelena i radimo sve da podmirimo njihove potrebe.

Moje dete ima poseban način ishrane i neke namirnce ne sme da jede. Da li je to problem?

Ukoliko je dete alergično na odredjene namirnice, za njega će se praviti posebna hrana u dogovoru sa Vama.

dvorište vrtića

Igramo se i učimo

naši radovi

idemo na izlete

Upišite dete u naš vrtić!

Upis traje tokom cele godine. Prilikom upisa roditelj popunjava prijavni list deteta u kome stoje osnovne informacije o detetu i porodici. Potrebno je izvaditi lekarsko uverenje (ne starije od 5 dana) da je dete zdravo da uđe u kolektiv.

Prve dve nedelje boravka deteta tokom adaptacije su BESPLATNA!