Vrtić

Grupe

U samom početku rada Gulivera, akcenat u radu sa decom od treće godine, stavljen je na učenje kroz umetnost. Kroz likovnu, muzičku, dramsku, deca su razvijala: govor, motoriku, socijalno-emocionalnu kompetenciju, kreativnost i samostalnost. Od 2011. godine, umetnost je integrisana u svaku aktivnost, a obogaćena je stranim jezikom. Osetili smo potrebu da deci pružimo najbolji način učenja stranog jezika, a to je kroz dvojezični sistem nastave.

Rad se odvija u malim grupama u kojima radi jedna do dve osobe. To su vaspitači, profesori dodatnih aktivnosti, a po potrebi i asistent. Uzrasna struktura grupe je u skladu sa potrebama dece kao i kapacitetima ustanove i uključuje decu istog i različitog uzrasta.

Dajemo prednost mešovitim grupama zbog toga što je to prirodnija sredina za život i rad tj. za boravak dece, zbog odnosa u grupi koji su slični porodičnim kao i zbog prednosti individualnog i grupnog rada nad frontalnim. U mešovitoj grupi, kod starije dece razvija se briga o mladjima, empatija, samim tim osećanje odgovornosti i ličnog značaja kojim se gradi pozitivna slika o sebi. Starija deca postaju svesnija svog iskustva i svojih mogućnosti ukoliko su u situaciji da objasne nešto mladjima, ponekad bolje i od samog vaspitača. Mladja deca u starijim drugarima vide dobar uzor za ponašanje, uče od starije dece, komuniciraju sa starijom decom na za njih prihvatljiv način, osećaju se bezbednije u njihovom prisustvu, adaptiraju se znatno brže i „bezbolnije“ uz prisustvo i doprinos starije i iskusnije dece.